نظر خواهی از مراجعین
 
پرسشنامه نظرخواهی از مراجعین

اداره کل ثبت احوال

خراسان رضوی

 

تاریخ تکمیل فرم

مراجعین محترم

با سلام و احترام

بدینوسیله به منظور آشنایی هر چه بیشتر با نقطه نظرات شما و کیفیت خدمات ، خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل نمایید

با تشکر : نماینده مدیریت در امور کیفیت

رئیس اداره ثبت احوال مشهد

 


سوالات عالی خوب متوسط بد ملاحضات
1 - نحوه برخورد کارمندان با ارباب رجوع
2 - نحوه ارائه خدمات
3 - انجام به موقع کار
4 - عکس العمل سریع نسبت به نظرات و شکایات
5 - نحوه اطلاع رسانی و ارائه راهنماییهای لازم برای ارائه هدمات
6 - نحوه رعایت قوانین و مقررات
نظرات و پیشنهادات

ذخیره کردن