صدور اولین کارت ملی
صدور اولین کارت ملی

ازطرفي با عنايت به اينكه پرونده هاي آموزشي، استخدامي و شغلي ،  بيمه وبهداشتي ، نظا مي و ا نتظامي و مالياتي و ........ در نظام هايي كه به نوعي با ا نسا نها سروكاردارند با تكيه به مدارك شنا سايي صادر شده از سوي سازمان احوال كشور بوجود آمده و تجربه نشان داده  كه سازمانها عمدتا"   بدليل اشكال در شناسايي ا فراد در پرونده مختلف قادر به تبادل اطلاعات بين سيستمي نمي باشند .مقدمه ايجاد چنين ارتباط سازمان يا فته ومنظم بين سازمانها  ايجاد  سهولت  ناسايي    افراد دركليه سيستمها  مي باشد كه سازمان  ثبت احوال با انجام مطالعات وسيع از سال 1368 شماره ملي را بعنوان كليد شناسايي ساده و منحصر به فرد جايگزين كليد مركب قبلي براي متولدين نموده است . اين شماره را مي توان يكي ازپديده هاي سيستم نوين ثبت احوال نام برد  كه باعث  خواهد شد ارتباط و پيوند اطلاعاتي منسجم و مستحكمي بين سازمانها و افراد بوجود آورد و يك فرد با اين شماره در كليه سيستمها شناخته شود و يا بعبارت ديگر حلقه ارتباطي روشن و قاطعي  بين فرد و  كليه اسناد ومدارك در سيستمها مي باشد
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی کشور، در سال 1392 طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارت های ملّی هوشمند را جایگزین کارت های ملّی فعلی نموده است. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملّی، کارت‌های جدید بعنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند
کارت ملّی هوشمند به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، می‌تواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود. این امور می‌توانند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشند
با پیاده‌سازی طرح کارت ملّی هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند. این موضوع می‌تواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت مردم از دولت شود
برای مشاهده مدارک نیاز و شیوه ثبت نام کارت هوشمند ملی به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://www.ncr.ir

 تاريخ آخرين بازنگري :15/05/1393